Strøm er ikke alltid bare strøm #2

StrømnettStrøm er ikke alltid bare strøm.

De fleste elbiler er i utgangspunktet basert på et annet strømsystem enn det norske. Lading av elbiler i Norge krever derfor noen særlige forholdsregler.

230 volt i Norge og 400 volt i Europa.

I Norge har de fleste husholdninger det vi kaller IT -systemet. Der har du bare tilgang på 230 volt spenning.

I resten av Europa har ulike tillempninger av TN-systemet vært det vanlige. Kunden har da tilgang til to forskjellige spenningsnivåer; 230 volt og 400 volt.

230 V benyttes til vanlige elektriske husholdningsapparater og belysning, mens 400 v gir visse fordeler ved blant annet elbil lading.

Nye elektriske anlegg i Norge bygges nå som TN-anlegg. Likeledes blir mange eldre IT-anlegg ombygd til TN-anlegg.

Elbilene blir derfor bygget for ènfase 230 V og trefase 400 V ladetilkobling.

 

For mange vil det være aktuelt med en ènfaseinstallasjon for lading av elbil i boligen.

 

De bilene som i dag har størst kapasitet på batteriet har behov for en 32 A kurs til ladeutstyret. Slikt utstyr kan imidlertid skape problemer lokalt, både i form av støy på nettet og ubalanse. En tett dialog med Installasjonsservice kan derfor være på sin plass. Ladeutstyret for en elbil kan være med eller uten myk start, det vil si at lasten slås av og på uten kompensering over tid, dette kan igjen føre til spenningsvariasjoner i anlegget.

Nye elbilmodeller har mulighet for raskere lading ved bruk av høyere strømstyrke. Derfor er det viktig å være klar over at lading av elbiler i enkelte tilfeller kan føre til uønskede konsekvenser for strømnettet.

Hvis du kjøper / har en bil som skal ha 32 A ladeuttak, må dette vurderes opp mot den eksisterende installasjonen, er det for eksempel nok kapasitet på eksisterende overbelastningsvern for installasjonen? Vil det påløpe større endringer i anlegget før overbelastningsvern slik at du får en regning i fra nettselskapet for anleggsbidrag?

 

Sjekk det elektriske anlegget

Lading av elbiler foregår over et lengre tidsrom med samme effekt. Alle kabler og komponenter fram til ladeuttaket må være dimensjonert for å tåle den aktuelle ladestrømmen.
Vi anbefaler en kontroll av det elektriske anlegget for å unngå brannfarlig varmgang.

 

Installasjonsservice tar dialogen med nettselskapet for deg.

De gode rådene får du hos Installasjonsservice, Tlf 905 87788