Normal eller hurtig lading til elbil? #3

ModesNormal eller hurtig lading?

Ladeutstyr for elbiler er kategorisert som normal, hurtig eller semihurtig. Ved hjemmelading vil normal- eller semihurtig lading være de mest vanlige alternativene. Innenfor ladekategoriene skilles mellom fire forskjellige «modes».

 

 


Mode 1 – vanlig kabel uten noen form for styringsboks. Gjelder i hovedsak eldre elbiler.  LES MER


Mode 2 – ladekabel har styringsboks og kan brukes med vanlige stikkontakter (Schuko). LES MER


Mode 3 – fastmontert ladeboks med enten fastmontert eller avtagbar ledning til bilen. Vær oppmerksom på at de finnes tre forskjellige ladekontakter for Mode 3 (type 1, type 2 og Tesla). LES MER


Mode 4 – hurtiglading med likestrøm (DC). Laderen sitter i ladepunktet og elbilens ladesystem kommuniserer med laderen om tilkobling og ladestatus. Ladepluggen låses automatisk fast, slik at det ikke er mulig å trekke ut pluggen mens lading pågår. Dette er svært viktig da det her lades med store strømmer, som kan føre til livsfarlige lysbuer dersom pluggen kunne fjernes under lading. Også her finnes forskjellige kontakter og ladestandarder. Vi går ikke nærmere inn på denne ladetypen i denne informasjonen.

Lading med vanlige kontakter

De fleste elbileiere lader sine biler hjemme på vanlige stikkontakter (Schuko-kontakter) på 10 og 16 ampere-kurser. Eldre elektriske anlegg er vanligvis ikke prosjektert og bygget for å håndtere lading av elbiler.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sier at maksimal kontinuerlig belastning for en vanlig stikkontakt ikke skal overstige 10 ampere. Ved lading trekkes støpselet ut og settes inn flere ganger i løpet av et døgn. Dette kan medføre at fjærene inne i kontakten slites og blir slakke, noe som igjen kan medføre overopphetning og brannfare. Ladingen skjer i tillegg ofte utendørs og da er også påvirkning av klimatiske forhold en viktig faktor.

Veggboks løser problemer

Med ladeboks på veggen hjemme unngår du mange problemer. Skal du kjøpe elbil bør du derfor samtidig kontakte Installasjonsservice på tlf 905 87788 og få montert en slik ladeboks. Da får bilen effektiv og sikker lading der den skal stå.

En annen løsning hvis man ønsker å lade med mer enn 10 ampere, er å få en installatør til å montere en industrikontakt som er designet for varig høy last. Å basere elbilladingen på en vilkårlig husholdningskontakt kan være er en meget dårlig løsning.

Vektavlastning for kontrollboks

En ladeledning med kontrollboks kan veie 2-3 kilo. En vanlig stikkontakt tåler en vektbelastning på cirka 0,5 kilo. Sørg derfor for avlastning for vekten i form av en krok eller hylle. Ellers kan du risikere at tyngden på ladeledningen gjør at klemmene inne i kontakten ikke klemmer godt nok rundt pinnene. Høy kontinuerlig effekt og dårlig kontakt vil skape varmgang og må unngås.