MODE 1

Mode 1 lading

elbil_ikon1MODE 1Med denne ladetypen benyttes en vanlig kabel mellom en vanlig kontakt (Schuko) og ladekontakten i bilen. Kabelen har ingen styringsboks.

Mode 1 er den enkleste varianten av ladetilkobling og benyttes bare for eldre biler og enkle kjøretøy / motorsykler. Ladestrømmen styres av elektronikken i kjøretøyet og det er vanligvis en maksimal ladestrøm på 8 til 13A. Det er normalt mulig å velge en lavere ladestrøm manuelt i bilen. Det er gjennom tilsyn med elektriske anlegg og tester dokumentert at langvarig høy belastning over 10A på Schuko-kontakter kan føre til varmgang og brann. Ladestrømmer over 10A, for lading av elbiler må derfor begrenses i tid. Dersom eksisterende kontakt med 16A vern benyttes må kontakt sjekkes for varmgang daglig.

 

Hvordan skal dette installeres ?

Ved etablering av nytt ladepunkt for elbil, Mode 1, skal det installeres én kontakt pr. kjøretøy. Kontakten skal forsynes av en egen kurs, kursen skal være beskyttet av et overstrømsvern og jordfeilbryter av B type. Dersom det benyttes vanlig kontakt (Schuko / NEK 502 kontakt) skal denne beskyttes med et vern på maks 10A. Dersom det benyttes en industrikontakt (rundstift EN 60309) kan det benyttes høyere ladestrøm. Industrikontakt må plasseres 1,5m over gulv/bakke eller utilgjengelig for barn, da disse kontaktene ikke har barnevern. Egen boks / kapsling for kontakt er bare nødvendig på offentlig sted.

 

FAKTA OM MODE 1

•AC – én fase ≤ 250V AC- trefase ≤ 480V

• ”Vanlig kontakt” (Schuko – NEK 502) enfase maks 10A eller ”industrikontakt” (NEK 60309-2) for både enfase (blå) og trefase (rød) tilkobling og maks 23A

•16A maksimal ladestrøm, typisk mellom 8 og 13A

•Ingen jordfeilbryter på kabelen

•Ingen kommunikasjon med bilen under lading

•Norm: NEK EN 61851

 

De gode rådene får du hos Installasjonsservice. Tlf 90587788

1 Comment on “MODE 1

Comments are closed.